ראשי > בלוג

הרפורמה החדשה בביטוחי הבריאות

החל מתאריך 1 לפברואר נכנסו לתוקף התקנות המחייבות את חברות הביטוח במכירת פוליסת ביטוח בריאות אחידה. הכרת רפורמת הבריאות האחידה חשובה לכל מי שיש כבר ביטוח או מתכנן ביטוח בריאות.

אז מהי הרפורמה וכיצד היא משפיעה?

עד היום פוליסות הבריאות הורכבה מס' נספחים: ניתוחים בארץ ובחו"ל, השתלות, ותרופות שאינן בסל הבריאות. משך חיי הפוליסה באותה המתכונת היה לכל החיים, עם כניסת הרפורמה לתוקף ניתן יהיה להפריד בין כל הנספחים והשינוי המהותי יהיה בכך שתוקף הפוליסה במתכונת בו נרכשה יהיה לשנתיים בלבד. הפוליסה האחידה מתייחסת לשני כיסויים בלבד והם, ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל, הפוליסה הנ"ל תשווק על ידי כל חב' הביטוח וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח, תנאים אילו יהיו זהים לכל החברות בעוד המחיר ישתנה מחברה לחברה.

במסגרת הפוליסה החדשה מבוטח יוכל לבחור לעצמו את המנתח, את ביה"ח בו ינותח ויהיה זכאי ל 3 חוות דעת שניה מרופא בשנה. ההוצאות אשר יכוסו ע"י חב' הביטוח הם שכר המנתח, שכר המרדים, תשלום לביה"ח הפרטי או למרפאה הפרטית, יכוסו עד 30 ימי אשפוז, שתלים ועוד. מבוטח יוכל לבחור האם להוסיף כיסויים ונספחים שונים לפוליסה האחידה כגון: ביטוח השתלות, ביטוח לתרופות שאינן בסל הבריאות, ניתוחים בחול, אבחון מהיר, נספח התייעצויות ועוד. כפי שהוזכר לעיל תקופת הביטוח הינה לשנתיים בלבד, מה שאומר כי הכיסויים בפוליסה יכולים להשתנות לכל מבוטח בתום השנתיים.

כמו בביטוחים טרום הרפורמה, גם כאן יידרש הליך חיתום למבוטח (שאלון הצהרת בריאות) וחב' הביטוח תהא רשאית לסרב לצרף מועמד עקב מצב בריאות קיים או להחריג מצב רפואי קיים. בעת חידוש הפוליסה  (בתום השנתיים) לא יידרש המבוטח לחתום ולמלא הצהרת בריאות חדשה ועדכנית אלא אם כן ירצה לעבור לחב' ביטוח אחרת.

האם הרפורמה מטיבה עמנו?

היה מתבקש כי התשובה לשאלה זו תהייה חד משמעית וכמובן חיובית אך לצערנו לא כך הדבר, לקוחות אשר רכשו את ביטוח הבריאות לפני מועד תחילת הרפורמה נמצאים בעצם חתומים בחוזה מול חב' הביטוח, חוזה חתום אשר אינו ניתן לשינוי לא על ידי חב' הביטוח ולא ע"י המפקח על הביטוח וזאת בניגוד לרפורמה אשר יכולה פעם בשנתיים לשנות את הכיסוי האחיד מבלי לשאול וליידע את המבוטח מראש, מכך משתמע כי הפוליסה האחידה הינה בעצם בעירבון מוגבל בלבד. חסרון נוסף הינו ביטול פוליסה ללא ידיעת המבוטח, הפוליסה האחידה תחודש באופן אוטומטי רק במקרה בו התעריפים יעלו בפחות מ 10 ₪ לחודש או יותר מ 20% מסך הפרמיה החודשית (לפי הגבוה מבניהם), כלומר ייתכן מצב ויוחלט על ייקור הפוליסה מעבר לטווח החידוש האוטומטי ומבוטח אשר לא יאשר זאת מסיבות שונות, (מעבר דירה, שכח, לא קיבל דבר דואר וכו') יישאר ללא פוליסה ובאם יהיה מעוניין לחדשה יצטרך שוב למלא הצהרת בריאות עדכנית ולעבור חיתום מחדש.

למי הפוליסה האחידה כן כדאית?

ראשית למי שעד היום לא רכש ביטוח בריאות פרטי, כמובן שתהייה כדאית ואף חובה עבורו.

למי שבעבר רכש פוליסת ביטוח בריאות אך עם כיסויים מצומצמים (לדוגמא כיסוי להשתלות ותרופות בלבד).

למי שיחליט כי הוא מעוניין להוזיל את עלויות ביטוח הבריאות הקיים  גם על חשבון ויתור על כיסויים הקיימים בפוליסה.

המידע המפורט במאמר זה הינו לטובת הסבר כללי בלבד. ככלל, קיימים הבדלים וייתכנו ויימצאו שינויים או אי דיוקים כך שהמידע הקובע והמדויק הינו המפורט בתנאי פוליסת הביטוח בלבד. אנא התעדכנו ובדקו היטב את כל הפרטים בפוליסות הביטוח המוצעות לכם.

קראו עוד על ביטוח בריאות פרטי. לשאלות, מידע נוסף וקבלת הצעה בתנאים מעולים, צרו קשר ונשמח לעזור.